2014 > 02

Den 4:e februari höll Therese Rehn föredrag hos oss på VIP Dogs Hunddagis. Hon delade med sig av sitt doktorandprojekt som handlar om relationen mellan människa och hund.

Om Therese Rehn:
"Jag arbetar som forskare på avdelningen för Etologi och Djurskydd (Institutionen för husdjurens miljö och hälsa) vid SLU i Uppsala. Jag är en del av välfärdsgruppen och arbetar mest med hundar. Inom mitt doktorandprojekt tittade jag på relationen mellan hund och människa och hur olika typer av interaktioner kan påverka hundars beteende och välfärd. Tyngdpunkten inom min forskning ligger på positiva interaktioner (t ex återförening mellan hund och ägare) där målet är att försöka hitta lämpliga metoder för att mäta kvalitén av relationen mellan ett sällskapsdjur och dess ägare. Detta ligger nära övrig forskning på hund inom vår grupp, där vi vill undersöka olika metoder för att mäta positiva känslotillstånd genom t ex kognitiva tester och fysiologiska mått. Vi har i tidigare studier sett att hundens återföreningsbeteende påverkas av hur länge ägare och hund varit ifrån varandra, hur personen själv tar kontakt med hunden samt hur välkänd personen är för den person som kommer tillbaka."

Mer om Therese Rehn och hennes arbete hittar du här: http://www.slu.se/hmh/therese-rehns-hemsida

Läs hela inlägget »

Senaste inlägg

Senaste kommentarer

Arkiv

Länkar

-

Etiketter