2018 > 02

Nu när vi har pratat en del om straffbaserad träning och de negativa konsekvenser de har tänkte vi att vi skulle börja prata om belöningsbaserade träningsmetoder. De kallas även för moderna metoder, positiv förstärkning och baseras på modern forskning som visat sig fungera bäst på vår hunds psyke. 

1. En får aldrig säga till hunden på skarpen
Det är en väldigt vanlig föreställning att en aldrig får säga till sin hund när en arbetar med belöningsbaserade metoder, och detta är ju väldigt fel på sitt sätt. Om vår hund gör något akut galet som att hoppa upp på matbordet eller ger sig på en hög med hästbajs är det självklart att vi säger till, och oftast blir det på skarpen i ren panik, men vi måste även förstå att den tillsägningen inte ger så mycket till hunden. Hunden förstår att det har gjort fel, om vi har tur, men den får ingen information om vad den ska göra istället för att hoppa upp på matbordet eller springa fram till hästbajset, till exempel. Om beteendet upprepar sig är det helt enkelt lättare för oss och för vår hund om vi arbetar förebyggande istället, att vi haffar hunden innan den är på väg fram. Och där kan vi jobba med belöning i mängder! Vi är beredda när vi närmar oss hästbajset, stannar lite innan, ropar på vår hund (som självklart har upptäckt bajset), backar och belönar när hen kommer mot oss. Går närmare, upprepar samma procedur, belönar. Låt hunden välja (i så pass kort koppel att hen inte når fram till högen) och belöna massor när hunden väljer dig! 

2. En måste alltid jobba med godis och mat
Vem bestämmer egentligen om belöningen är bra eller inte? Det är självklart vår hund. Mat, godis, klapp och kel, kamplek, jaktlek, brottning, extren belöning i form av goda luktfläckar eller att få gå utanför dörren är bara några belöningar vi kan använda i vår hundträning! Mat och godis är en väldigt tacksam belöning då det är lättillgängligt och går snabbt att belöna med, men om vår hund inte är en matglad varelse så är det en ganska kass belöning. Huvudsaken är att vi arbetar med något som hunden tycker är roligt! 

3. Hunden respekterar inte ägaren utan ser bara upp till den för att den får mutor / hunden kommer ta över familjen ifall vi bara matar den med mutor
Ju roligare du har tillsammans med din hund desto mer kommer den att älska dig och resepktera dig. Det är en väldigt gammal föreställning att vår hund kommer "ta över familjen" om vi inte tar i med hårdhandskarna mot hen. Sanningen är att vår hund gör det som lönar sig, oavsett om det är att undvika straff eller få något gott, så om vi bygger upp en miljö där vår hund tycker att det är värt att följa oss så kommer hen inte lämna vår sida. En hund i ett sådant hem kommer att vara sprudlande glad och alltid redo för nästa äventyr. 

Läs hela inlägget »

Vi fortsätter på temat aversiv hundträning eller hundträning baserat på staff! Här är nio problem som uppstår vid dessa träningsmetoder och förklaringen till dem. 

1. Det förhindrar inlärning 
När vi bestraffar en hund säger vi åt hen vad hen inte ska göra istället för vad hen ska göra. Det som då händer hos vår hund är att hen slutar försöka, tillslut slutar agera över huvud taget. Hen tappar glädjen och lusten att lära in nya saker då hen ändå bara får skit när hen gör fel. Vi får då svårt att lära in nya beteenden hos vår hund. 

2. Det kan leda till aggression
Bestraffning utlöser försvarsmekanismer, vilket kan leda till en ökad aggression hon vår hund. En hund som har upplevt hårda tag är också mer benägen till att ta till hårda tag på grund av att den så ofta sätts i försvarsställning. 

3. Det är väldigt svårt att göra träningen effektiv och få hunden förstå vad vi menar
Precis som vid klickerträning eller operant inlärning krävs det en väldigt precis timing för att vår hund ska förstå vad det är vi bestraffar. Risken med att belöna fel har däremot mildare konsekvenser än att bestraffa fel. Att hunden får en godisbit vid fel tillfälle väger liksom inte lika tungt som att vi har bestraffat att vår hund vid fel... Sedan handlar det också om upprepningar. Hundar lär sig via upprepningar, och även om det bara ska räcka med en "bra bestraffning" för att hunden inte ska upprepa beteendet så ser sällan verkligheten ut så. Vi behöver belöna/bestraffa hunden upprepade gånger, alltså behöver vi att hunden gör beteendet upprepade gånger, vilket blir lite tokigt vid bestraffningar. Det är svårt att be hunden göra fel flera gånger så vi kan bestraffa hen, men ganska lätt att be hunden göra rätt flera gånger så vi kan belöna hen! 

4. Det lär inte hunden vad den ska göra istället
Vi bannar hunden för vad hen gör men vi glömmer säga åt hunden vad hen ska göra istället! "Hoppa inte upp på mig!" "Tigg inte!" "Dra inte i kopplet!" kan lätt ändras till "Sitt ner så kommer jag och hälsar" "Ligg i din korg så får du lite rester" och "Gå bredvid mig så händer något kul". 

5. Det hindrar inte hunden att bli belönad av beteendet den utför
En hund som hittat ett riktigt bra självbelönande beteende (till exempel att skälla på främmande eller att  jaga katter) kommer fortsätta att bli belönad för det oavsett om vi bestraffar hunden eller inte. När det kommer till sådana svåra beteenden som vi ofta i panik försöker bestraffa bort, säg utfall mot andra hundar eller jaktbeteenden, är hunden oftast så pass fokuserad och låst på objektet att det inte är någon idé att vi ens försöker bestraffa bort det. 

6. Hunden kan bli van vid nivån på straffet så att vi måste ta i mer och mer
Ju fler bestraffningar vi utför ju vanare blir hunden vid styrkan. Vi måste då öka vår bestraffningsstyrka, och frågan är hur mycket vi orkar ta i tillslut? 

7. Hunden kan associera annat till vårt straff
Hundar bygger känslokartor av nästan allting, hen associerar fritt kring miljöer, medmänniskor och fyrbenta. Detta gör det väldigt lätt för hunden att ta in massa annat i vår bestraffning. Säg att vi bestraffar hunden för att den försöker äta något på marken. Samtidigt åker en cykel förbi och en ambulans tjuter i fjärran. Vips så har vår hund ett obehag kopplat till cyklar och ambulanser. Hunden kan även ta in andra beteenden i detta. Säg att vår hund hoppar upp på en snäll främling och vi bannar hen för det, det är mycket möjligt att vår hund kommer att associera bestraffningen till glädjen inför främlingar. Detta händer såklart också med belöningsbaserade metoder, men att hunden associerar positivt kan liksom aldrig gå katastrofalt fel. 

8. Hundens självförtroende sänks och den kan bli ovillig att lära in nya saker
En hund som har stått ut med bestraffningar under en längre tid är ofta handlingsrädd, skygg och till synes ovillig att ta initiativ. Detta för att hen har blivit kuvad så pass mycket att hen inte vågar. 

9.  Förtroendet mellan hund och ägare försämras 
Den allra viktigaste punkten. Vår hund slutar lita på oss helt och blir rädda för oss. Den lyder inte för att den vill utan för att den är rädd för vad som kan hända annars. 

Vad är era erfarenheter kring straffbaserad träning? 

Läs hela inlägget »

Senaste inlägg

Senaste kommentarer

Arkiv

Länkar

-

Etiketter